Zewnętrzne środki finansowe pozyskane w latach 1999- 2018 na inwestycje drogowo - mostowe
   
Nazwa zadania – inwestycji Źródło pozyskania środków Kwota dofinansowania
ROK 2001
Modernizacja mostu w Kole na rzece Warcie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego               1 000 000.00   
Dotacja z budżetu państwa - rezerwa celowa (środki powodziowe)                  500 000.00   
ROK 2002
Modernizacja mostu w Kole na zalewie rzeki Warty 10% rezerwy Inwestycyjnej części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów               1 500 000.00 zł
ROK 2003
Przebudowa drogi 16360 Olszówka- Umień  SAPARD                  446 390.00 zł
ROK 2004
Przebudowa drogi powiatowej Kościelec- Tury SAPARD                  567 927.00 zł
ROK 2005
Przebudowa drogi powiatowej Kościelec- Tury 10% rezerwy Inwestycyjnej części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów                  230 000.00 zł
Kanalizacja deszczowa ul. Przemysłowa w Kole Darowizna p. Roberta Andre                     7 000.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 16431 w miejscowości Przybyszew gm. Olszówka MSWiA środki powodziowe                   90 000.00 zł
ROK 2006
Modernizacja drogi powiatowej 16431 Krzewata- Grabów gm. Olszówka Środki powodziowe rezerwa celowa                  250 000.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3199P ul. Zielona w Babiaku Rezerwa inwestycyjna części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów                  390 000.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 16431 w miejscowości Przybyszew gm. Olszówka MSWiA środki powodziowe                   90 000.00 zł
ROK 2007
Przebudowa ul. Bogumiła w Kole Ministerstwo Finansów                  750 000.00 zł
Budowa chodnika w Kłodawie na ul. Łęczyckiej GAMBIT 2000- Likwidacja miejsc niebezpiecznych                   71 985.00 zł
ROK 2008
Przebudowa mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi powiatowej 3403P w Chełmnie Rezerwa inwestycyjna części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów               3 134 000.00 zł
ROK 2009
Modernizacja drogi powiatowej 3199 Mąkoszyn- Przybyłów na ul. Dworcowej i Placu Wolności w Babiaku Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa NPPDL                  554 000.00 zł
Przebudowa ul. Żeromskiego w Kole Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa NPPDL                  680 700.00 zł
ROK 2010
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Grzegorzew ul. Kolska GAMBIT 2000- Likwidacja miejsc niebezpiecznych                  115 000.00 zł
Przebudowa Drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy- chodnik GAMBIT 2000- Likwidacja miejsc niebezpiecznych                  107 000.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P ul. Toruńska w Grzegorzewie Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa NPPDL                  848 900.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3401P Kłodawa- Przedecz- Rybno WRPO 2007-2014               4 741 261.67 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3407P Krzykosy- Bierzwienna gm. Kłodawa WRPO 2007-2014               1 490 829.99 zł
ROK 2011
Przebudowa drogi powiatowej 3401P Kłodawa- Przedecz- Rybno WRPO 2007-2014                  475 782.36 zł
Przebudowa ul. Bogumiła w Kole WRPO 2007-2014               1 556 420.05 zł
ROK 2013
Budowa drogi powiatowej 3206P Łuczywno- Drzewce Kopalnia- PAK KWB Konin                        670.00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 3401P Kłodawa- Przedecz- Rybno WRPO 2007-2014                  916 214.51 zł
ROK 2014
Przebudowa ul. Bliznej w Kole Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa NPPDL                  850 587.75 zł
ROK 2016
Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P ul. Opałki i 3477P ul. Składowej  w Kole Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa PRGiPID               1 899 744.00 zł
ROK 2017
Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew 10% rezerwy Inwestycyjnej części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów               1 251 800.00 zł
ROK 2018
Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś 10% rezerwy Inwestycyjnej części drogowej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów                  698 900.00 zł
  RAZEM:             25 215 112.33 zł