Raport o stanie zapewnienia dostępności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole      
       
Raport według stanu na dzień 01.01.2020r. - wersja liniowa    
Raport według stanu na dzień 01.01.2020r. - wersja tabelaryczna