Ulice powiatowe w mieście Dąbiu
     
Lp.     Nazwa ulicy   od km.   do km. Długość ogółem (km) Numer drogi
1 2 3 4 5 6
1 Cmentarna 0+000 1+134 1+134 3442P
2 Kilińskiego Jana 0+000 0+297 0+297 3492P
3 Łęczycka 0+000 0+748 0+748 3402P
4 3-go Maja 0+000 0+291 0+291 3493P
5 Plac Adama Mickiewicza 0+000 0+189 0+189 3494P
6 Tadeusza Kościuszki 0+000 1+166 1+166 3402P
7 Konopnickiej Marii 0+000 0+070 0+070 3495P
8 Nadrzeczna 0+000 0+610 0+610 3496P
9 Narutowicza Gabriela 0+000 0+538 0+538 3497P
10 Ogrodowa 0+000 0+797 0+797 3498P
11 Przemysłowa 0+000 0+178 0+178 3499P
12 Sienkiewicza Henryka 0+000 0+515 0+515 3500P
13 Wyszyńskiego Stefana 0+000 0+449 0+449 3442P
14 Asnyka Adama 0+000 0+364 0+364 3491P
15 Żeromskiego Stefana 0+000 0+285 0+285 3501P
      Ogółem : 7+631  
   
Mapa dróg Dąbie - PDF 2,7MB