L.p

Przebieg ciągu

drogowego

Numer drogi

Przebieg szczegółowy

1

Mąkoszyn - Przybyłów

3199P

(Mąkoszyn) granica Powiatu Konińskiego - Janowice - Bogusławice Nowiny - droga wojewódzka 269 - Bogusławice - Góraj - Budy Zakrzewskie - Józefowo - Babiak (ul. Dworcowa, Plac Wolności) - droga wojewódzka 263 - Olszak - Krukowo - Dębno Poproboszczowskie - Kaczyniec - Kamień - Wrząca Wielka - droga wojewódzka 270 - Lucjanowo - Mały Boguszyniec - Mikołajówek - Boguszyniec - droga krajowa 92 - Grzegorzew (ul. Toruńska, Uniejowska, Leśna) - Przybyłów - droga wojewódzka 473

2

Biele - Plebanki

3202P

(Ostrówek) granica Powiatu Konińskiego - Maciejewo - Plebanki - droga powiatowa 3205P

3

Mostki - Koło

3205P

(Mostki) granica powiatu Konińskiego - granica powiatu Konińskiego - granica powiatu Kolskiego - Plebanki - Dęby Szlacheckie - Osiek Mały - Osiek Mały Kolonia - Budy - Osiek Wielki - Koło (ul. Toruńska, ul. 3 Maja, ul. Marii Curie-Skłodowskiej) - droga wojewódzka nr 473 (ul. Dąbska)

4

Stefanowo - Koło

3206P

(Racięcice) granica Powiatu Konińskiego – Łuczywno – odkrywka PAK Górnictwo „Drzewce” (nieciągłość, wykop)

Szarłatów - Drzewce - Witowo Kolonia - Budzisław Stary - Młynek - Borki - Koło (ul. Klonowa) - droga powiatowa 3205P (ul. Toruńska)

5

Lichnowo - Koło

3216P

(Borki) granica Powiatu Konińskiego - Ochle – Lubiny - Dzierawy - Koło (ul. Wiejska) – (droga powiatowa nr 3205P ul. Toruńska)

6

Piersk - Koło

3218P

granica Powiatu Konińskiego - Tury - Trzęśniew - Gąsiorów - Tarnowiec - Kościelec (ul. Długa) - droga krajowa 92 - droga wojewódzka 470 - Białków Kościelny - Leszcze - Daniszew - Police Średnie - Ruszków Drugi (ul. Lipowa) - Koło (ul. Żytnia) - droga powiatowa nr 3400P (ul. Bogumiła)

7

Koło – Brudzew

3400P

Koło (ul. Bogumiła) - droga krajowa 92 - Koło (ul. Bogumiła) - Ruszków Drugi - Ruszków Pierwszy - Dobrów - granica Powiatu Tureckiego (Cichów)

8

Rybno - Rycerzew

3401P

droga wojewódzka 269 (Rybno) - Przedecz (ul. Rejtana, ul. Kardynała Wyszyńskiego) - Dębina - Kłodawa (ul. Przedecka, ul. Warszawska, ul. Plac Wolności, ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego - droga krajowa 92 - ul. Łęczycka - Wólka Czepowa - Straszków - Rycerzew - granica województwa wielkopolskiego (Powiat Łęczycki)

9

Dąbie - Lisice

3402P

droga wojewódzka 473 - Dąbie (ul. Kościuszki) - droga wojewódzka 263 (ul. 11 listopada) - ul. Łęczycka - Kupinin - Karszew - Krzewo - Lisice - granica województwa wielkopolskiego (Powiat Łęczycki)

10

Kolonia Powiercie - Mniewo

3403P

droga wojewódzka 473 - Powiercie Kolonia - Leśnica - Stellutyszki - Grzegorzew (ul. Kolska, ul. Warszawska) - Ponętów Dolny - Tarnówka - Hilarów - Umień - Adamin - droga wojewódzka 263 - Marianów - Drzewce - Mniewo -granica województwa wielkopolskiego (Powiat Łęczycki)

11

Grzegorzew - Głębokie

3404P

droga powiatowa 3199P - Grzegorzew - Tarnówka – Ponętów Górny - Olszówka - droga wojewódzka 263 - Głębokie - granica województwa wielkopolskiego (Powiat Łęczycki)

12

Kłodawa - Liliopol

3405P

Kłodawa droga powiatowa 3401P (ul. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego) - Kłodawa (ul. Plac Wolności, ul. Szkolna, ul. Włocławska) - Głogowa – Dzierzbice - Kaleń Mała - Władysławów – Kaleń Duża – Budy Gole – Studzień - granica województwa łódzkiego (Liliopol, Powiat Kutnowski)

13

Brdów - Przedecz

3406P

droga wojewódzka 270 - Brdów (ul. Braterstwa Broni) - granica województwa kujawsko - pomorskiego (Powiat Włocławski) - granica województwa wielkopolskiego - Korzecznik Szatanowo - Dzióbin - Jakubowo – Katarzyna (droga powiatowa nr 3407P)

14

Przedecz - Kol. Cząstków

3407P

droga powiatowa nr 3401P - Przedecz (ul. Leśna) – Katarzyna - Leszcze - Janczewy - Bierzwienna Długa Wieś – Kolonia Cząstków - droga krajowa 92

15

Dzierzbice Wieś - Chełmno

3408P

(droga powiatowa nr 3405P) – Dzierzbice Wieś - Kocewia Duża - droga krajowa 92 - Rgielew - Wólka Czepowa – (droga powiatowa 3401P) - Straszkówek - Jesionówka – Krzewata – (droga wojewódzka 263) - Pomarzany Fabryczne – Dąbrówka – Zawadka - Złota - Faustynów - Olszówka - Adamin – (droga powiatowa 3403P) – Umień – Ostrów Kolonia – Ostrów Wieś – Ladorudz – Chełmno Parcele - Chełmno – (droga wojewódzka 473)

16

Koło - Mikołajówek

3409P

(droga powiatowa nr 3205P Koło ul. Toruńska) - Koło (ul. Ślusarska) - Ruchenna - Czołowo Kolonia – (droga wojewódzka 270) - Mikołajówek – (droga powiatowa nr 3199P)

17

Rycerzew - Bowyczyny

3410P

(droga powiatowa nr 3401P) - Rycerzew - Rdutów - Turzynów - Bowyczyny - granica województwa łódzkiego (Powiat Kutnowski)

18

Nowa Wieś - Rdutów

3411P

(droga powiatowa nr 3414P) - Nowa Wieś – Jasieniec - Kaleń Mała – (droga powiatowa 3405P) - Dzierzbice - Aleksandrów - droga krajowa 92 - Rdutów – (droga powiatowa nr 3410P)

19

Dąbrowice - Sobótka

2150P

granica województwa łódzkiego (Powiat Kutnowski, Dąbrowice) - Koserz - Chrzanowo – (droga krajowa 92) – Czerwonka – Bartoszewice - Domaników – Bowyczyny - granica województwa łódzkiego (Powiat Łęczycki, Sobótka)

20

Chodów - Turzynów

3412P

(droga krajowa 92) - Chodów - Turzynów – (droga powiatowa 3410P)

21

Kobylata - Niwki

3413P

(droga powiatowa 3401P) - Kobylata - Zbójno – Długie - Kaleń Mała (droga powiatowa 3405P) - Dzierzbice - Niwki - granica województwa łódzkiego (Powiat Kutnowski, Baby)

22

Przedecz - Nowa Wieś

3414P

(droga powiatowa nr 3401P) - Przedecz (ul. Kościuszki) - Dziwie - Nowa Wieś – (droga powiatowa 3411P)

23

Górki - Przybyszew

3415P

(droga powiatowa nr 3408P) - Górki – (droga wojewódzka 263) - Krzewata - Przybyszew - granica województwa łódzkiego (Powiat Łęczycki, Kadzidłowa)

24

Chełmno Parcele - Lisice

3416P

(droga powiatowa nr 3408P) – Chełmno Parcele - Grabina Wielka - Tarnówka Duża Tarnówka Wiesiołowska – (droga wojewódzka 263) - Zalesie – Rośle - Lisice – (droga powiatowa 3402P) - granica województwa łódzkiego (Powiat Łęczycki, Gmina Grabów, m. Goszczędza)

25

Kupinin - Stare Krzewo

3417P

(droga powiatowa 3402P) - Kupinin – Karszew - Krzewo - granica województwa łódzkiego (Powiat Łęczycki, Gmina Grabów, m. Leszno)

26

Ochle - Młynek

3418P

(droga powiatowa 3216P) - Ochle – Budki Stare - Budki Nowe – Nowa Wieś - Młynek – (droga powiatowa 3206P)

27

Budzisław Stary - Luboniek

3419P

(droga powiatowa 3206P) -  Budzisław Stary – Budzisław Nowy - Osiek Mały Kolonia Osiek Mały (droga powiatowa 3205P) – Felicjanów - Rosocha - Dąbrowa - Kamień – (droga powiatowa 3199P) – Sokołowo – (droga wojewódzka 270) - Perłowo – Kiełczew Smużny IV - Lipie Góry – Kiejsze - Luboniek – (droga wojewódzka 263)

28

Chełmno - Czepów

3420P

(droga wojewódzka 473) - Chełmno - Chruścin - Cichmiana - granica województwa łódzkiego (Powiat Poddębicki, Gmina Uniejów, m. Czepów)

29

Chruścin – Lekaszyn

3421P

(droga powiatowa 3420P) - Chruścin - Augustynów - granica województwa łódzkiego (Powiat Poddębicki, Gmina Uniejów, m. Lekaszyn)

30

Drzewce - Osiek Mały

3422P

(droga powiatowa 3206P) - Drzewce - Witowo - Osiek Mały (ul. Leśna) – (droga powiatowa 3205P ul. Kolska)

31

Osiek Wielki - Czołowo

3423P

(droga powiatowa 3205P) - Osiek Wielki – Aleksandrówka - Czołowo – (droga wojewódzka 270)

32

Wrząca Wielka – Kiełczewek

3424P

(droga wojewódzka 270) - Wrząca Wielka - Kiełczew Smużny Pierwszy – Kiełczew Górny - Kiełczewek – (droga krajowa 92)

33

Perłowo - Kiełczew Smużny Pierwszy

3425P

(droga powiatowa 3419P) - Perłowo - Kiełczew Smużny Czwarty - Kiełczew Smużny Pierwszy – (droga powiatowa 3424P)

34

Dęby Szlacheckie - Olszak

3426P

(droga powiatowa 3205P) – Dęby Szlacheckie - Hilerowo - Trzebuchów - Lichenek – Ozorzyn - Olszak – (droga powiatowa 3199P)

35

Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze

3427P

(droga powiatowa 3199P) - Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie - Kiejsze – (droga wojewódzka 270)

36

Barłogi - Ponętów Dolny

3428P

(droga krajowa 92) - Barłogi - Ponętów Dolny – (droga powiatowa 3403P)

37

Bierzwienna - Bylice

3429P

(droga wojewódzka 263) - Bierzwienna - Słupeczka – Okoleniec - Bylice – (droga krajowa 92)

38

Luboniek - Tarnówka

3430P

(droga wojewódzka 263) - Luboniek – Słupeczka – (droga powiatowa nr 3429P)

39

Dzióbin - Bierzwienna

3431P

(droga powiatowa 3406P) - Dzióbin – Rysiny Kolonia - Bierzwienna – (droga wojewódzka 263)

40

Żarowo - Katarzyna

3432P

granica województwa kujawsko – pomorskiego (Powiat Włocławski, Gmina Izbica Kujawska, m. Joasin) - Żarowo – Katarzyna – (droga powiatowa 3406P)

41

Bierzwienna Długa Wieś - Dębina

3433P

(droga wojewódzka 263) - Bierzwienna Długa Wieś - Bierzwienna Długa Kolonia – Dębina – (droga powiatowa 3401P)

42

Borysławice Kościelne - Złota

3434P

(droga krajowa 92) - Borysławice Kościelne – Borysławice Zamkowe - Grodna - Złota – (droga powiatowa 3436P)

43

Ponętów Dolny - Grodna

3435P

(droga powiatowa 3403P) - Ponętów Dolny - Grodna – (droga powiatowa 3434P)

44

Ponętów Górny - Złota

3436P

(droga powiatowa 3404P) - Ponętów Górny - Złota – (droga powiatowa 3408P)

45

Zawadka - Błędów

3437P

(droga powiatowa 3408P) - Zawadka - Błędów – (droga wojewódzka 263)

46

Głębokie – Dębowiczki

3438P

(droga wojewódzka 263) - Głębokie - Dębowiczki - granica województwa Łódzkiego (Gmina Grabów, m. Smardzew)

47

Rośle – Pieczew

3439P

(droga powiatowa 3416P) - Rośle - granica województwa Łódzkiego (Powiat Łęczycki, Gmina Grabów, m. Pieczew)

49

Domanin – Chwalborzyce

3440P

(droga wojewódzka 263) - Domanin - granica województwa Łódzkiego (Powiat Łęczycki, Gmina Świnice Warckie, m. Chwalborzyce)

50

Tarnówka Wiesiołowska – Wiesiołów

3441P

(droga wojewódzka 263) – Tarnówka Wiesiołowska – Wiesiołów – (droga powiatowa 3402P)

51

Grabina Wielka – Dąbie

3442P

(droga powiatowa 3416P) - Grabina Wielka - Dąbie (ul. Cmentarna, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - droga wojewódzka 473 (ul. Łęczycka)

52

Straszkówek - Straszków

3443P

(droga powiatowa 3408P) - Straszkówek - Straszków – (droga powiatowa 3401P)

53

Kościelec

3444P

(droga powiatowa 3218P) - Kościelec (ul. Unii Europejskiej) – (droga krajowa 92)

Uwaga: Droga Powiatowa 3214P Kramsk–Szarłatów zajęta pod odkrywkę „Drzewce” w przyszłości zostanie zastąpiona drogą  Pąchów – Rysiny – Smólniki Racięckie - Łuczywno