Zrealizowane inwestycje i remonty

 

 

ROK 1999

Przebudowa ul. Kolejowej w Kole – odnowa nawierzchni bitumicznej  i chodników - dł. 250,00m, pow. 1500,00m2

           54 362.00

Odnowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w m. Przedecz - dł. 120,00m

           12 000.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 16317 w m. Janowice  gm. Babiak - dł. 1051,00m

         131 536.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 16354 w m. Rdutów gm. Chodów - dł. 896,00m

         109 394.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 16341 w m. Krzewata  gm. Olszówka - dł. 1028,02m

         132 954.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 16360 w m. Pomarzany Fabryczne  gm. Kłodawa - dł. 619,00m

         107 644.00

Remont chodnika w ciągu drogi 16367 w m. Białków Kościelny gm. Kościelec - dł. 427,00m, pow. 489,21m2

           22 798.42

Budowa chodnika w ciągu drogi 16301 w m. Osiek Wielki gm. Osiek Mały - dł. 394,00m, pow. 591,00m2

           65 000.00

Razem:

         635 688.42

ROK 2000

Przebudowa odcinka ul. Kolejowej w Kole: odnowa nawierzchni  bitumicznej i budowa chodników - dł. 105,00m, pow. 1377,00m2

         241 843.61

Remont chodnika, parkingów i odwodnienia w ciągu drogi 16364 w m. Olszówka - dł. 128m, pow. 476,72m2

           66 676.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi nr 16431 Krzewata - Przybyszew, gm. Olszówka - dł. 670,67m

         126 584.00

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi nr 16360 w m. Pomarzany  Fabryczne, gm. Kłodawa - dł. 1061,50m

         148 912.00

Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi nr 16326 Wrząca - Babiak, gm. Babiak - dł. 1470,00m

         194 005.32

Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi nr 16328 Dąbrowa - Kamień, gm. Koło - dł. 537,66m

           80 607.62

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Ruszków, gm. Kościelec dł. 371,00m

           60 114.10

Modernizacja skrzyżowania ulic Powstańców Wlkp. - Niezłomnych - Włocławska w Kole - rondo

         191 841.66

Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Powstańców Wlkp. ,budowa miejsc parkingowych dł. 228,50m, pow. 962,00m2

         102 982.44

Razem:

      1 213 566.75

ROK 2001

Remont chodnika, zjazdów oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 16360 w m. Olszówka – dł. 973,00m

         202 000.51

Remont chodnika i zjazdów ul. Kościuszki w m. Przedecz – dł. 112,00m, pow. 330m2

           45 164.06

Kontynuacja modernizacji ul. Powstańców Wlkp w Kole – odnowa  nawierzchni, budowa miejsc parkingowych – dł. 224,25m

         119 999.99

Modernizacja skrzyżowania ul. Szkolna – Sienkiewicza – Włocławska w Kole

         100 000.00

Modernizacja mostu przez rzekę Wartę w ciągu ulicy Sienkiewicza w Kole – dł. 177,80m

      2 776 637.86

Modernizacja ul. Broniewskiego w Kole – odnowa nawierzchni bitumicznej – dł. 245,00m

         147 039.15

Modernizacja ul. Zielonej w Babiaku w ciągu drogi 16326 – elementy odwodnienia, chodniki – dł. 539,40m, pow. 155,76m2

         200 000.00

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 16307 w m. Ruszków, gm. Kościelec – dł. 227,00m

           52 385.82

Razem:

      3 643 227.39

ROK 2002

Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Warszawską w Kłodawie – pow. 471,91m2

         217 297.91

Budowa  chodników, zjazdów, zatoki autobusowej oraz odnowa nawierzchni jezdni w ciągach dróg  nr 16364 i 16360 w  m. Olszówka – dł. 650,00m, pow. 1253,00m2

         200 000.00

Modernizacja nawierzchni drogi nr 16328 Dąbrowa – Kamień, gm. Koło – dł. 487,75m

           74 999.80

Modernizacja ul. Broniewskiego w Kole: nawierzchnia, zjazdy, ścieżki rowerowe – dł. 241,00m, pow. 1844,43m2

         339 581.53

Remont chodnika na ul. Kościuszki w m. Przedecz – dł. 255,40m, pow. 742,54m2

           75 000.00

Odnowa nawierzchni drogi nr 16354 RdutówTurzynów, gm. Chodów – dł. 544,00m

           75 000.00

Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi nr 16358 w m. Barłogi, gm.Grzegorzew – dł. 245,00m, pow. 675,00m2

         269 620.00

Remont kapitalny mostu drogowego przez zalew rzeki Warty w ciągu ulic Mickiewicza – Poniatowskiego w Kole – dł. 108,00m

      2 129 927.94

Budowa kanalizacji, deszczowej, chodników, zjazdów, zatoki postojowej na ul. Zielonej w m. Babiak w ciągu drogi 16326 – dł. 995,00m, pow. 487,16m2

         200 000.00

Budowa chodników i zatok postojowych na ul. 3 Maja w m. Dąbie – pow. 882,06m2

         125 000.00

Remont drogi  nr 16345 w m. Jasieniec, gm. Przedecz – dł. 960,00m

           16 061.56

Budowa chodnika w ciągu drogi nr 16301 w  m. Osiek Wielki,  gm. Osiek Mały – dł. 60,60m, pow. 105,90m2

            9 998.30

Budowa miejsc parkingowych na ul. Kolejowej w Kole – dł. 44,50m, pow. 177,80m2

           29 795.07

Razem:

      3 762 282.11

ROK 2003

Remont chodników i zjazdów przy ul. Kościuszki w Przedczu – dł. 273,00m, pow. 682,00m2

           75 000.00

Modernizacja drogi nr 16358 w m. Barłogi, gm. Grzegorzew – dł. 615,00m

         250 000.00

Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 16336 w m. Kiełczew gm. Koło

         147 376.96

Przebudowa drogi 16360 Umień – Olszówka (SAPARD) – dł. 1976,40m

         601 988.45

Przebudowa drogi 16360 Olszówka – Umień – dł. 250,00m

           75 000.00

Przełożenie nawierzchni z trylinki w ciągu drogi 16426 w  m. Chełmno, gm. Dąbie – pow. 140,00m2

            3 700.06

Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo ulic: Broniewskiego – Wojciechowskiego – Niezłomnych w Kole (rozpoczęcie)

         150 000.00

Budowa drogi nr 16437 Rośle – Lisice, gm Dąbie dł.  972,00m

         174 697.46

Budowa chodnika w ciągu drogi 16358 w m. Barłogi, gm. Grzegorzew – dł. 296,00m, pow. 519,00m2

           47 250.00

Budowa chodnika na ul. 3 Maja w Dąbiu – dł. 106,00m, pow. 391m2

           50 000.00

Budowa chodnika w ciągu drogi 16326 w m. Wrząca Wielka, gm. Koło – dł. 246,00m, pow. 316,00m2

           75 000.00

Razem:

      1 650 012.93

ROK 2004

Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo ulic: Broniewskiego – Wojciechowskiego – Niezłomnych w Kole (kontynuacja)

         362 722.17

Przebudowa drogi nr 16360 w m. Olszówka (SAPARD) – dł. 973m

         308 510.38

Budowa drogi powiatowej nr 16333 Kościelec – Tury (SAPARD) – dł. 702,30m

      1 241 583.35

Budowa chodnika w ciągu drogi 16326 w m. Wrząca Wielka – dł.404,0m

           75 000.00

Budowa chodnika w ciągu drogi nr 16345 w m. Przedecz – 932,83m2

           80 000.00

Modernizacja drogi 16356 w m Barłogi: chodnik – 2778,23m2, nawierzchnia 21252,54m2

         495 341.78

Przebudowa ul. 3 maja w Dąbiu: chodnik – 369, 52m2 , zatoka autobusowa 33m2

           50 000.00

Razem:

      2 613 157.68

ROK 2005

Przebudowa drogi powiatowej nr 16437 Zalesie –  .1190,00 mb                                                        

195 353.17

Przebudowa mosty w ciągu drogi powiatowej nr 16348 w miejscowości Kaleń Mała        

249 606.32

Remont chodników i zjazdów przy ul. Kościuszki w Przedczu – dł.169,00 mb                  

23 250.35

Remont chodnika na ul. Kilińskiego w Przedczu  – dł. 290,80 mb

64 202.31

Przebudowa drogi powiatowej nr 16360 w miejscowości Górki na dł. 1102,00 mb 

297 385.76

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 16326 w miejscowości Wrząca Wielka – dł. 190,00 mb

41 746.81

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 16305 na ul. Łęczyckiej w miejscowości Kłodawa – dł. 209,00 mb

60 000.00

Przebudowa ul. 3 Maja w Dąbiu – dł.120,00 mb

54 633.03

Przebudowa drogi powiatowej nr 16431 w miejscowości Przybyszew – dł. 1157,00 mb

231 176.49

Budowa ul. Żeromskiego w Kole wraz z budową kanalizacji 189,78 mb deszczowej na odcinku

288 948.44

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej w Kole na odcinku 473,50 mb      

140  419.13

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. FleszerowejMuskat i Konarskiego w Kole o dł. 270,00 mb

49 665.78

Przebudowa drogi powiatowej nr 16333 Kościelec – Tury na odcinku 2300,00 mb                                                                       

495 998.71

Razem:

2 192 386.30

ROK 2006

Budowa chodnika na ulicy Łęczyckiej w Kłodawa dł. 0,223 km

59 996.54

Przebudowa drogi powiatowej nr 16431  w miejscowości Przybyszew dł. 1,060 km

249 954.27

Remont chodnika na ulicy Kilińskiego w Przedczu  . 0,310 km

77 545.28

Odnowa nawierzchni ulicy Poznańskiej w Kłodawie 0,252 km

62 780.50

Przebudowa drogi nr 16350 Kocewia Duża – Dzierzbice  . 0,9 km 

249 932.45

Przebudowa drogi nr 16328 Dąbrowa – Kamień dł. 0,842 km

198 618.03

Przebudowa drogi nr 16332 w miejscowości Dzierawy  . 0,1 km

74 556.60

Przebudowa drogi nr 16364 Olszówka - Tarnówka  . 0,725 km

249 766.11

Przebudowa drogi nr 16330 budowa chodnika w miejscowości Osiek Wielki dł. 0,522 km 

76 800.00

Przebudowa drogi nr 16301 budowa chodnika w miejscowości Osiek Mały dł. 0,281 km

92 376.42

Odnowa nawierzchni drogi 16357 w miejscowości Straszków gm. Kłodawa dł. 0,940km

199 928.85

Budowa ulicy Ogrodowej w Dąbiu dł. 0,222 km

198 814.90

Przebudowa drogi powiatowej nr 16306 (3403P) na odcinku ulicy Kolskiej w  Grzegorzewie dł. 0,7 km

162 152.24

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole

13 057.51

Budowa nawierzchni i montaż elementów odwodnienia na ulicy FleszerowejMuskat i Konarskiego w Kole dł. 0,273 km

287 544.22

Przebudowa drogi nr 3199P gm.Babiak. 1,459 km

860 000.00

Przebudowa drogi nr 16333 Kościelec – Tury  . 1,425 km

334 042.20

Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu  . 0,130 km

114 668.88

Przebudowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Kłodawie dł. 0,151 km

49 782.84

Remont chodnika na ulicy Sienkiewicza w Kole dł. 0,041km 

54 443.55

Przebudowa piaskownika na ulicy Żeromskiego w Kole

28 521.99

Remont ulicy Konopnickiej w Kole płytami żelbetowymi dł. 0,260 km

53 436.00

Budowa chodnika w obrębie ronda na zjeździe z autostrady A-2 do Koła w miejscowości Ruszków. 0,150 km

29 688.15

Budowa zjazdu z ulicy Poniatowskiego w Kole na działkę nr 56/3

12 917.98

Razem:

3 791 325.51

ROK 2007

Przebudowa drogi nr 16350 kocewia Duża- Dzierzbie dł. 0,9 km

249 962.22

Przebudowa drogi nr 16332 w miejscowości Dzierawy 0,477 km

265 467.83

Przebudowa drogi nr 16364 Olszówka- Tarnówka dł. 0,695 km

166 963.26

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole- dł. 0,400 km

475 280.15

Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu. 0,340 km 

125 936.04

Odnowa drogi powiatowej nr 3419P Osiek Mały- Rosocha dł. 1,427 km

262 358.44

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P- na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie dł. 0,700

326 420.03

Budowa chodnika na ulicy Łęczyckiej w Kłodawie dł. 0,598 km

143 948.01

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bogumiła w Kole- dł. 0,883 km 

342 548.00

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3420P w miejscowości Chruścin. 0,804 km

115 546.46

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele- Tarnówka w miejscowości Grabina dł. 0,750 km

161 966.27

Remont chodnika na ulicy Waryńskiego w Przedczu o dł. 0,622 km

123 159.26

Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole ETAP I dł. 0,833 km

1 799 498.23

Przebudowa drogi powiatowej nr 16306 na odcinku ul. kolskiej w Grzegorzewie w zakresie odwodnienia- dł. 1,091,00 km

459 576.94

Przebudowa drogi powiatowej: zad.1- droga nr3408P w m. Krzewata Gm. Olszówka dł. 0,650 km, zad.2- droga nr 3408P w m. Jasionówka oraz 3443P w m. Staszkówek – Gm. Kłodawa dł. 2,584 km

690 093.00

Remont- odnowa drogi powiatowej nr 3199P we Wrzącej Wielkiej- dł. 0,800 km

249 183.20

Odnowa drogi powiatowej nr 3218P Kościelec- Tury dł. 0,575 km

249 932.45

Przebudowa drogi nr 3408P Wolka Czepowa- Pomarzany Fabryczne- dł. 1,0 km

416 950.29

Razem:

   6 624 790.08

ROK 2008

Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole: dł.  0,405km

1 919 981.12

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Tarnówka – Olszówka: dł. 1,905 km

499 956.99

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P – budowa chodnika w miejscowości Dzierawy:  . 0,609,5 km

330 709.36

Budowa chodnika na ulicy Bema w Przedczu: 0,5km

200 000.00

Remont i odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3420P w miejscowości Chruścin:0,775 km

142 422.55

Remont i odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Grabina: 0,950 km

234 656.16

Remont drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Koserz: dł.0,800 km

147 024.82

Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole: dł. 0,19125 km

299 983.56

Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P RoślePieczew: dł. 0,630 km

225 128.96

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Kocewia Duża – Dzierzbice: dł. 1,2km

372 716.26

Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie: dł.1,075 km

581 471.41

Przebudowa mostu na rzece  Ner w miejscowości Chełmno: 0,0655 km

6 383 936.03

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku ulicy Dworcowej w Babiaku- budowa kanalizacji deszczowej: dł. 0,282km

284 498.75

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P – budowa chodnika w miejscowości Osiek Mały – dł.0,77022

176 150.60

Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy – Bierzwienna, dł. 1,300 km

749 622.05

Budowa parkingu przy ARiMR ulica Kolejowa w Kole

90 000.00

Przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia ulica PCK w Kole -  . 0,19125 km

49 791.06

Razem:

 12 688 049.68

ROK 2009

Przebudowa ulicy Żeromskiego  w Kole na odcinku o długości 0,718,5 km

1 385 889.61 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P MąkoszynPrzybyłów na odcinku Plac Wolności – Ulica Dworcowa w Babiaku o długości 0,713 km

1 553 992.65

Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P RoślePieczew na odcinku o długości 0,737km

233 066.61

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Mały – Dęby Szlacheckie– budowa chodnika i dwóch zatok autobusowych w Dębach Szlacheckich na długości 1,251 km

399 679.33

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P KocewiaDzierzbice odcinku o długości 0,666 km

202 661.85

Budowa chodnika w miejscowości Kościelec przy ul. Unii Europejskiej

69 913.90

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ul. Kolskiej w Grzegorzewie na odcinku o długości 1,075 km

497 761.49

Przebudowa drogi powiatowej nr 2105P w miejscowości Koserz na odcinku 448mb

74 529.31

Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy – Bierzwiennana odcinku o długości 3,865 km

867 332.12

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w m. Białków Kościelny – budowa chodnika na odcinku o długości 0,385km

57 416.07

Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole na odcinku o długości 191,25 mb

440 032.37

Remont-odnowa drogi powiatowej nr 3420P Chełmno-Czepów na odcinku ChruścinCichmiana o długości 1250mb

235 545.68

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Olszówka – Głębokie na odcinku o długości 2,682 km

443 574.71

Budowa nawierzchni i chodników ulicy Asnyka w Kole

519 998.02

Remont odnowa:

-  nr 3416P w miejscowości Chełmno Parcele – odcinek o długości 167 mb

-  nr 3404P w miejscowości Tarnówka Grzegorzewska na odcinku o długości 120 mb

- nr 3427P w miejscowości Dębno Królewskie na odcinku o długości 280 mb

123 923.82

Razem:

   7 105 317.54

ROK 2010

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku od drogi krajowej nr 92- ulica Toruńska w Grzegorzewie na odcinku o długości 2,220 km

1 697 916.41

Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy – Bierzwiennana odcinku o długości 3,865 km

2 981 720.16

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P  w miejscowości Dęby Szlacheckie– budowa chodnika  na długości 0,093 km

29 987.98

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego- Sienkiewicza, Freudenreicha w Kole

2 429 859.95

Remont-odnowa drogi powiatowej :

- nr 2105P od miejscowości Domaników do drogi krajowej nr 92 na odcinku 610mb:

- nr 3411P od m. Dzierzbice do drogi krajowej nr 92 o długości 930mb

-nr 2150P od m. Koserz do drogi krajowej nr 92 o długości 265mb

309 348.60

Remont-odnowa drogi powiatowej :

- nr 3205P PKP-Osiek Wielki o długości 515mb:

- nr 3218P Gąsiorów - Trzęśniew o długości 515mb

- nr 3441P w m. Kupinin o długości 212mb

- nr 3304P Grzegorzew – Tarnówka o długości 130mb

341 480.44

Remont – odnowa drogi powiatowej nr 3420P Chruścin-Cichmiana

82 024.83

Remont-odnowa drogi powiatowej nr 3408P w m. Chełmno o długości 960mb

191 979.63

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Olszówka – Głębokie – granica powiatu na odcinku o długości 1,740 km

489 632.83

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3410P z 3411P w m. Rdutów na odcinku o długości 0,122km

104 036.38

Remont drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny o długości 760 mb.

287 497.37

Utwardzenie  nawierzchni odcinka ulicy M.Skłodowskiej-Curie

57 645.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku od drogi krajowej nr 92- ulica Toruńska w Grzegorzewie – budowa chodnika  na odcinku o długości 0,330 km

89 955.47 

Razem:

9 093 085.05

ROK 2011

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-Przedecz-Rybno na odcinku o długości 11,534 km

15 490 881.92

Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole w zakresie wykonania nawierzchni chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych o długości 680mb

271 899.55

Przebudowa dróg powiatowych  :

- nr 2105P od drogi krajowej 92 do  miejscowości Domaników  na odcinku 1085 mb:

- nr 3411P od m. Dzierzbice do drogi krajowej nr 92 o długości 1210 mb

- nr 2150P w Koserz o długości 1404 mb

515 650.70

Budowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny o długości 970 mb

296 304.91

Remont drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Osiek Wielki – Osiek Mały o długości 5,480 km

999 523.57

Przebudowa drogi powiatowej Ne 3218P Tury – Kościelec na odcinku o długości 4,05 km

652 636.09

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Głębokie – Olszówka o długości 1,52 km

585 809.38

Remont ulicy Toruńskiej w Kole  na odcinku o długości 592 mb

127 818.40

Remont  dróg przez położenie dywanika asfaltowego na ulicy 20-go Stycznia i ul. Leśnej w Przedczu na odcinku o długości 1,7767 km

312 147.57

Remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Wrząca Wielka- Kiełczew Smużny I na odcinku o długości 1,408 km

311 197.15

Remont ulicy Plac Wolności w m. Przedecz o długości 103,99 mb

56 793.88

Remont ulicy PCK w Kole

238 439.25

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Mniewo o długości 1,851 km

359 997.91

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Olszówka - Złota o długości 2,40 km

389 998.73

Przebudowa odcinka ulic Fleszarowej-Muskat i Konarskiego w Kole na odcinku o długości 120mb

59 688.84

Razem:

 20 668 787.85

ROK 2012

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od m. Dzierzbice do drogi krajowej nr 92 na odcinku o długości  0,965km

124 991.72

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3436P  w  miejscowości  Ponętów   Górny  na odcinku o długości  1,445 km  

246 651.56

Budowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny o długości 0,452 km

123 761.16

Remont drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Koło na odcinku o długości 1,500 km

249 963.14

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia na odcinku o długości 0,5572 km

259 555.17

Przebudowa odcinka ulicy Broniewskiego w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku no długości 0,165 km

73 278.37

Przebudowa chodnika na ulicy Toruńskiej w Kole na odcinku o długości 0,5383 km

199 993.36

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Łubianka w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

66 276.65

Budowa zjazdu na ulicy Poniatowskiego w Kole

15 248.33

Razem:

   1 359 719.46

ROK 2013

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3432P  w miejscowości Żarowo na odcinku o długości  1,361 km

249 988.43

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w m. Łubianka na odcinku o długości 0,095 km w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

64 456.21

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny – Złota  na odcinku o długości 1,380 km

249 999.81

Przebudowa ulicy Fleszarowej – Muskat i Konarskiego w Kole na odcinku o długości –  0,150 km

58 363.38

Remont drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Koło na odcinku o długości 1,053 km

249 999.99

Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Grzegorzew nr 3199P – ul. Uniejowska w Grzegorzewie na odcinku o długości 0,430 km

147 769.61

Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Grzegorzew nr 3404P w m. Tarnówka na odcinku o długości 0,534 km

133 628.90

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia na odcinku o długości 0,4326 km

199 982.50

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w m. Kaleń Mała na odcinku o długości 0,080 km

58 009.51

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny o długości 0,223 km

41 988.30

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P i 3427P Babiak – Kiejsze na odcinku o długości 1,540 km

249 782.53

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Łęczyca na odcinku o długości 0,6223 km

250 000.00

Przebudowa chodnika na ul. Kilińskiego w Dąbiu o powierzchni 198,48 m2, zjazdy – 52,26 m2

32 172.61

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w m. Ruszków Drugi w zakresie budowy chodnika na odcinku 0,680 km o powierzchni 1 010,20 m2

145 864.35

Budowa parkingu na ul. Kościelnej w Kościelcu o powierzchni 516,74 m2

126 695.75

Przebudowa ulicy PCK w Kole na odcinku o długości 0,140 km w zakresie odnowy nawierzchni, budowy zatoki postojowej dla autobusów – 241,42 m2, chodnika dla pieszych – 655,23 m2, zjazdów – 71,57 m2

266 431.00

Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej583,64 m2 

95 143.20

Razem:

   2 620 276.08

ROK 2014

Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3205P z drogą wojewódzką nr 270

54 981.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Łęczyca” na odcinku o długości  0,800 km

249 735.69

Modernizacja dróg przez położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Żarowo” na odcinku o długości 0,859 km

150 365.50

Przebudowa drogi powiatowej Babiak – Kiejsze” na odcinku o długości 0,680 km

249 999.74

Remont drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Koło” na odcinku o długości 1,111 km

249 998.75

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Złota” na odcinku o długości 1,300 km

249 743.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny i nr 3405P Długie – Kaleń Mała” o długości 0,510 km

99 583.65

Przebudowa ulicy Bliznej w Kole” na odcinku o długości 0,78311 km

1 730 747.73

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew – Tarnówka

249 792.31

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy ulicy Składowej w Kole

46 270.00

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy ulicy Opałki w Kole

79 335.00

Przebudowa chodnika na ulicy Poniatowskiego w Kole na odcinku o długości  0,48884km

324 614.27

Przebudowa ulicy Składowej w Kole” w zakresie umocnienia pobocza

116 266.26

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym” na odcinku o długości 0,352 km

150 000.00

Przebudowa drogi Nr 3218P w Białkowie Kościelnym” w zakresie umocnienia poboczy na odcinku o długości 0,36314 km

129 392.92

Zakup samochodu osobowo-dostawczego

69 368.00

Modernizacja ulicy Szkolnej w m. Przedecz”  na odcinku o długości 0,210 km.

98 593.82

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec” na odcinku o długości 0,165 km

129 998.94

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P i 3413P w m. Dzierzbice oraz 2150P w m. Domaników” na odcinku 0,052 km

19 996.91

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki w zakresie budowy chodnika” na odcinku o długości 0,363 km

198 591.03

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach w zakresie budowy chodnika” na odcinku o długości 0,330 km

199 983.56

Budowa odcinka drogi powiatowej numer 3206P Łuczywno – Drzewce”

100 000.00

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3406P  ( ul. Braterstwa Broni) w Brdowie

79 987.46

Razem:

   5 027 345.54

ROK 2015

Opracowanie koncepcji na przebudowę skrzyżowania ulic : Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole

14 241.99

Remont drogi powiatowej nr 3401P zlokalizowanej na terenie gminy Kłodawa” na odcinku o długości  1,180 km

244 691.80

Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Koło” na odcinku o długości 0,388 km

85 412.64

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Złota” na odcinku o długości 0,920 km

246 136.38

Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów na odcinku o długości 0,700 km

124 008.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w m. Borki w zakresie budowy chodnika” na odcinku o długości 0,37275

149 617.28

Rozszerzenie zakresu robót związanych z budową chodnika w m. Borki na odcinku o długości 0,0848 km

249.735.69

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny na odcinku o długości 0,291 km i nr 3405P Długie – Kaleń Mała” o długości 0,715 km

213 550.41

Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew – Tarnówka”  na odcinku o długości 1,625 km

288 610.97

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 3465P – ul. Opałki i 3477P - ul. Składowa w Kole

9 300.00

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym” na odcinku o długości 0,59793 km

315 082.50

Remont drogi powiatowej nr 3407P Leszcze-Katarzyna  na odcinku o długości 0,750 km

149 990.39

Przebudowa ulicy Zamkowej w Przedczu na odcinku o długości 0,24264 km

249 705.18

Zakup samochodu osobowo-dostawczego

69 900.00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników” na odcinku 0,089 km

39 906.05

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w Dzierawach w zakresie budowy chodnika” na odcinku o długości 0,39135 km

150 000.00

Przebudowa chodnika przy ulicy Toruńskiej w Kole”  na odcinku o długości 0,7964 km

249 739.21

Rozszerzenie zakresu robót związanych z przebudową chodnika  przy ul. Toruńskiej w Kole na odcinku o długości 0,122 km

44 389.57

Budowa odcinka drogi powiatowej numer 3206P Łuczywno – Drzewce

20 659.00

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3406P (ul. Braterstwa Broni) w Brdowie” na odcinku o długości 0,25385 km

144 976.01

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo na odcinku o długości 0,518 km

156 640.18

Remont ulicy Konarskiego w Kole na odcinku o długości 0,390 km

114 778.25

Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole” na odcinku 0,5595 km

299 994.18

Nakładka Plebanki  – 192 mb

40 959.00

NakładkaJózefowo – 151 mb, Cichmiana  147 mb, Chełmno – 134 mb

78 597.00

Nakładka ul. Sienkiewicza w Kole – 108 mb

38 947.95

Nakładka ul. Konarskiego w Kole

114 998.85

Nakładka Leszcze – Katarzyna –  300 mb

57 564.00

Razem:

3 962 132.48

ROK 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P-ul. Opałki i 3477P-ul.Składowa w Kole” na odcinku o długości  1,21714 km

4 165 308.50

Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 Kłodawa - Łęczyca” na odcinku o długości  1,035 km

199 296.43

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Złota” na odcinku o długości 0,857 km

199 932.96

Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów na odcinku o długości 1,106 km oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3426 Hilerowo-Olszak  na odcinku 0,900 km

299 664.70

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów - Bowyczyny na odcinku o długości 1,540 km

254 072.23

Przełożenie krawężnika przy ulicy Toruńskiej w Kole na odcinku o długości 0,122 km na odcinku od ulicy Zduny w kierunku ulicy Sienkiewicza

16 930.11

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników” na odcinku 0,08545 km

34 452.91

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice” na odcinku 0,06945 km

19 831.98

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy” na odcinku o długości 1,108 km

199 136.81

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo na odcinku o długości 0,900 km

298 781.24

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Umień – Hilarów na odcinku o długości 0,550 km

99 904.08

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w m. Boguszyniec na odcinku o długości 0,750 km

124 997.75

Poszerzenie jezdni na ulicy Szemplińskiego w Przedczu na odcinku o długości 0,522 km, Przełożenie chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu na odcinku o długości 0,125 km, przebudowa ulicy 20-go Stycznia w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,47331km. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Umińskiego

329 997.06

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec na odcinku o długości 0,990 km

11 995.00

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3403P – Kol. Powiercie - Leśnica

48 371.50

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dąbiu na odcinku o długości 0,19747km

296 935.49

Przebudowa ulicy 3-go Maja w Kole na odcinku o długości 0,51049

598 784.76

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle w zakresie budowy chodnika na odcinku 0,24628 km

119 594.15

Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie w zakresie budowy chodnika na odcinku 0,4947 km

261 935.89

Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków na odcinku 0,36410 km

284 607.53

Remont chodników na drogach powiatowych w Kłodawie – ulica Wyszyńskiego   na odcinku 0,10330 km i Cicha na odcinku 0,100 km

98 293.20

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Długie – Kaleń Mała na odcinku o długości 75m

27 889.17

Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ulicy Grodzkiej w Kole

29 520.00

Razem:            

8 020 233,45 zł

ROK 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Makoszyn-Przybyłów na odcinku o długości 850 m.

149 998.67

Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak na odcinku o długości 850 m.

147 768,06 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - granica powiatu kolskiego na odcinku o długości 850 m.

147 490.20

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie

49 998.44

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała- Jasieniec na odcinku o długości 990 m.

911 123.72

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Domaników na odcinku o długości 118,45 m.

55 976.09

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411Pw m. Dzerzbice na odcinku o 119 m.

22 955.32

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Dąbrowice- Kłodawa na odcinku Budy-Gole – Jagiełłów  o długości 814 m.  

169 979.98

Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Turzynów- Bowyczyny na odcinku o długości 1063 m.

264 479.12

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka- Lisice w m. Tarnówka Duża na odcinku 1690 m.

323 730.73

Przebudowa odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Dąbie- ulica Kościuszki oraz ulica Wyszyńskiego.

69 892.21

Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Chełmno Parcele- Grabina Wielka  na odcinku 560 m.

99 977.38

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew

2 539 309.50

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3401P zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa na odcinku o długości 2406 m.

476 537.06

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś.

39 360.00

Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej na ulicy Grodzka w Kole

11 808.00

Przebudowa ulic Toruńskiej- Towarowej- Piaski w Kole (rondo)

4 855.24

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole (inwestycja ze środkami nie wygasającymi na rok 2018)

839 254.54

Przebudowa odcina ulicy Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej o długości 462 m.

699 757.94

Remont odcinka ulicy Prusa w Kole.

159 619.99

Przebudowa drogi powiatowej 3424P w miejscowości Wrząca Wielka.

49  973.80

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki na odcinku 202,09 m.

139 516.64

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy na odcinku o długości 770 m.

145 499.68

Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty na odcinku o długości 1090 m.

195 269.66

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Kościelec na odcinku o długości 558 m.

232 557.58

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi- Ruszków Pierwszy na odcinku o długości 329,5 m.

363 993.43

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Umień- Ponętów Górny na odcinku o długości 1560 m.

287 840.72

Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień- Ostrów na odcinku o długości 1240 m.

209 999.12

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo- Trzebuchów na odcinku o długości 1340 m.

249 826.32

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Budki Nowe- Młynek nna odcinku o długości 1390 m.

249 941.96

Modernizacja ulicy Umińskieg na odcinku o długości 201,05 m w Przedczu.

309 581.65

Modernizacja ulicy 1-go Maja w Przedczu na odciku o długości 155,49 m

190 403.81

Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce

13 983.80

Razem:  

9 822 260.36

Łącznie:

 106 493 644.66