Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

 

Dyrektor: Grzegorz Kujawa pzd@starostwokolskie.pl

 

Dział Techniczny (DT): dt@pzdkolo.pl

– Maria Łukasik – Specjalista działu technicznego

– Dorota Kwarcińska – Specjalista ds. dróg i mostów

– Anna Orchowska – Specjalista działu technicznego

 

Dział Administracji i Księgowości (Adm/Ks)

– Andrzej Łączkowski – Główny Księgowy: ks@pzdkolo.pl

– Anna Zawierucha – Specjalista ds. administracyjno – kadrowych: sekretariat@pzdkolo.pl

 

Dział Ewidencji i Pasa drogowego (Ew/Pd): pd@pzdkolo.pl

– Grażyna Kaźmierska – Specjalista ds. pasa drogowego

– Magdalena Antosik – Specjalista ds. dróg i mostów

– Marta Błaszkiewicz – Specjalista ds. pasa drogowego i ewidencji dróg + IOD

 

Służba Liniowa (SL): sl@pzdkolo.pl

– Tomasz Markiewicz – Starszy majster bieżącego utrzymania dróg

– Irena Marańda – Specjalista ds. bieżącego utrzymania i ochrony dróg

– Bogusław Potyralski – Specjalista ds. zieleni i czystości

– Arkadiusz Krysziak – Pomocnik majstra

 

– Krzysztof Rutkowski – Konserwator dróg i mostów

– Grzegorz Kos – Konserwator dróg i mostów

– Bernard Kaźmierczak – Konserwator dróg i mostów

– Mariusz Karnikowski – Konserwator dróg i mostów

– Mariusz Kuliński – Konserwator dróg i mostów

– Kazimierz Bednarowicz – Konserwator dróg i mostów

– Konrad Trębacki – Konserwator dróg i mostów