Linki do zagadnień prawnych w internecie:    
   
Serwis prawny Kancelarii Sejmu – Teksty aktów prawnych  
Rządowe Centrum Legislacji - Dzienniki Ustaw, Monitory  
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Adminstracyjnych – NSA, WSA
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  
Orzecznictwo Sądu Najwyższego  
Portal orzeczeń Sądów Powszechnych  
Wyszukiwarka wojewódzkich dzienikow urzędowych  
LEX – zagadnienia drogowe  
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy  
KRS Online  
Monitor Sądowy i Gospodarczy  
CEiDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Elektroniczna Księga Wieczysta  
GDDKiA akty prawne i zarządzenia  
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Interpretacje  
Rzecznik finansowy (ubezpieczenia) Serwis prawny RF  
   
Porównywarki-ubezpieczeń  
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  
Wyszukiwarka publiczna RWDZ  
Policyjne Centrum Informacyjne  
Prawo Europejskie  
Kalkulatory Prawo Pracy  
Biblioteka samorządowca  
Serwis Księgowego Gofin  
Czytelnia prawna online  
Mapa kompetencji  
Dobre praktyki  
E-wnioski  
 
Zamówienia publiczne:  
Urząd Zamówień Publicznych  
Ustawa PZP znowelizowana 2016 Rozporządzenia wykonawcze 2016  
UZP – orzeczenia KIO  
Komentarze do zamówień publicznych  
Wyszukiwarka orzeczeń KIO 2  
Obliczanie terminów granicznych wg PZP  
Forum ZP 2  
Kody CPV Kody CPV UZP  
   
Portale:  
E-czytelnia  
Porady prawne dla kierowców  
Walidacja podpisu elektronicznego:  
e-Puap online  
Szafir program  
Sigillum program  
PEM-HEART program  
proCertum SmartSign program Artykuły o e-podpisie  
 
SUDOP System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej