Linki do zagadnień prawnych w internecie:

 

Serwis prawny Kancelarii Sejmu – Teksty aktów prawnych

Rządowe Centrum Legislacji - Dzienniki Ustaw, Monitory

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Adminstracyjnych – NSA, WSA

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Portal orzeczeń Sądów Powszechnych

Wyszukiwarka wojewódzkich dzienikow urzędowych

Podatek Vat w zakresie dróg 2

LEX – zagadnienia drogowe

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

KRS Online

Monitor Sądowy i Gospodarczy

CEiDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Elektroniczna Księga Wieczysta

GDDKiA akty prawne i zarządzenia

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Interpretacje

Rzecznik finansowy (ubezpieczenia)   Serwis prawny RF

 

Porównywarki-ubezpieczeń

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wyszukiwarka publiczna RWDZ

Policyjne Centrum Informacyjne

Prawo Europejskie

Kalkulatory Prawo Pracy

Biblioteka samorządowca

Serwis Księgowego Gofin

Czytelnia prawna online

Mapa kompetencji

Dobre praktyki

E-wnioski

 

Zamówienia publiczne:

Urząd Zamówień Publicznych

Ustawa PZP znowelizowana 2016          Rozporządzenia wykonawcze 2016

UZP – orzeczenia KIO

Komentarze do zamówień publicznych

Wyszukiwarka orzeczeń KIO 2

Obliczanie terminów granicznych wg PZP

Forum ZP 2

Kody CPV

 

Portale:

E-czytelnia

Porady prawne dla kierowców

Walidacja podpisu elektronicznego:

e-Puap online

Szafir program

Sigillum program

PEM-HEART program

proCertum SmartSign program               Artykuły o e-podpisie