Przetargi dotyczące zbycia drzew i materiałów
   
Nazwa Data ogłoszenia Data otwarcia Dokumenty
Sprzedaż drewna, zrębkowanych gałęzi i karpiny pochodzących z wycinki drzew w trakcie realizacji robót drogowych "Budowa odcinka drogi nr 3206P Łuczywno - Drzewce" - II przetarg 13.7.2020 28.7.2020 wykaz drzew
specyfikacja
formularz cenowy
rozstrzygnięcie
Sprzedaż drewna, zrębkowanych gałęzi i karpiny pochodzących z wycinki drzew w trakcie realizacji robót drogowych "Budowa odcinka drogi nr 3206P Łuczywno - Drzewce" 25.6.2020 9.7.2020 wykaz drzew
specyfikacja
formularz cenowy
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (10x wierzba, 4x lipa)  rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3409P w m. Mikołajówek, nr 3457P – ul. Kolejowa w Kole, nr 3205P – ul. Toruńska w Kole 31.10.2018 14.11.2018 wykaz drzew
warunki wycinki
druk oferty
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (2x brzoza, 9x olcha, 12x topola, 1x grusza) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3199P obręb Żurawieniec i Dębno Poproboszczowskie, gm. Babiak 24.10.2018 7.11.2018 wykaz drzew
warunki wycinki
druk oferty
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (10x wierzba, 4x lipa)  rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3409P w m. Mikołajówek, nr 3457P – ul. Kolejowa w Kole, nr 3205P – ul. Toruńska w Kole 11.10.2018 25.10.2018 druk oferty
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (2x brzoza, 9x olcha, 12x topola, 1x grusza) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3199P obręb Żurawieniec i Dębno Poproboszczowskie, gm. Babiak 8.10.2018 23.10.2018 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Przetarg na zbycie drzewa opałowego z placu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w ilości 7,67m3 5.10.2018 12.10.2018 druk oferty
projekt umowy
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (10x wierzba, 4x lipa)  rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3409P w m. Mikołajówek, nr 3457P – ul. Kolejowa w Kole, nr 3205P – ul. Toruńska w Kole 18.9.2018 2.10.2018 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (2x brzoza, 9x olcha, 12x topola, 1x grusza) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3199P obręb Żurawieniec i Dębno Poproboszczowskie, gm. Babiak 3.9.2018 18.9.2018 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż drewna z placu PZD w ilości 7,68m3 18.1.2018 25.1.2018 formularz oferty
rozstrzygnięcie
Sprzedaż drewna z placu PZD w ilości 7,68m3 8.1.2018 16.1.2018 formularz oferty
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 19 szt. drzew (brzóz) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3419P  obręb Kiejsze, gm. Babiak (II przetarg) 09.11.2017 28.11.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 8 szt. drzew ( brzóz) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3409P  obręb  Ruchenna, gm. Koło (II przetarg) 09.11.2017 27.11.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 7 szt. drzew (4 szt. lip, 1 szt. olchy, 1 szt. brzozy) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3419P  w m. Osiek  Mały Kolonia i Budzisław  Nowy i 1 szt. klonu rosnącego rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3206P  w m. Młynek (II przetarg) 09.11.2017 27.11.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Przetarg na zbycie 358 szt. płyt drogowych żelbetowych 17.10.2017 31.10.2017 odc.dok.drogowej
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 19 szt. drzew (brzóz) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3419P  obręb Kiejsze, gm. Babiak 11.10.2017 25.10.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 8 szt. drzew ( brzóz) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3409P  obręb  Ruchenna, gm. Koło 09.10.2017 24.10.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstzrygnięcie
Sprzedaż z wycinką 7 szt. drzew (4 szt. lip, 1 szt. olchy, 1 szt. brzozy) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3419P  w m. Osiek  Mały Kolonia i Budzisław  Nowy i 1 szt. klonu rosnącego rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3206P  w m. Młynek 09.10.2017 24.10.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozsztrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 12 szt. drzew (jesionów) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3403P  w m. Powiercie Kolonia 23.02.2017 10.3.2017 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (1 szt. akacja,  23 szt. klon) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3205P na odcinku Borki – Osiek Wielki 29.12.2014 13.01.2015 wykaz drzew
warunki wycinki
rozstrzygnięcie
Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (1 szt. akacja, 23 szt. klon) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Borki – Osiek Wielki 21.10.2014 4.11.2014 wykaz drzew
warunki wycinki
brak_ofert
   
2009-2013