Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole              
   
Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). zwanego dalej: „RODO” informuję, że administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, ul. Toruńska 200 62-600 Koło, reprezentowany przez Dyrektora.
Strony internetowe Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nie zbierają informacji o osobach odwiedzających.  
 
Do zgłaszanych przez osoby prywatne do PZD spraw prosimy o załączanie wypełnionego i podpisanego dokumentu:  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole  
Na potrzeby kontaktu z osobami prywatnymi życzącymi sobie kontaktu telefonicznego lub mailowego przygotowaliśmy niezbędny formularz umożlwiający przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 
Informacja dotycząca Inspektora Danych Osobowych w Powiatowym ZarządzieDróg w Kole  
 
Funkcję iNspektora Danych Osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole pełni:  
p. Marta Błaszkiewicz  
mail: pzd@starostwokolskie.pl  
telefon: 63 2610576