Sprawozdania finansowe Powiatowego Zarządu Dróg w Kole                                    
   
Sprawozdania finansowe za 2018 rok:  
Bilans jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Informacja dodatkowa za 2018 r. z załącznikami  
Sprawozdania Rb-27S za 2018 r.  
Sprawozdania Rb-28S za 2018 r.