Sprawozdania finansowe Powiatowego Zarządu Dróg w Kole                                    
     
Sprawozdania finansowe za 2021 rok:    
Bilans jednostki sporządzony na dzień 2021.12.31    
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2021.12.31    
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021.12.31    
Informacja dodatkowa za 2021 r. z załącznikami    
Sprawozdania Rb-27S za 2021 r.    
Sprawozdania Rb-28S za 2021 r.    
Sprawozdania Rb-N za 2021 r.    
Sprawozdania Rb-Z za 2021 r.    
     
Sprawozdania finansowe za 2020 rok:    
Bilans jednostki sporządzony na dzień 2020.12.31    
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2020.12.31    
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020.12.31    
Informacja dodatkowa za 2020 r. z załącznikami    
Sprawozdania Rb-27S za 2020 r.    
Sprawozdania Rb-28S za 2020 r.    
Sprawozdania Rb-N za 2020 r.    
Sprawozdania Rb-Z za 2020 r.    
     
Sprawozdania finansowe za 2019 rok:    
Bilans jednostki sporządzony na dzień 2019.12.31    
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2019.12.31    
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019.12.31    
Informacja dodatkowa za 2019 r. z załącznikami    
Sprawozdania Rb-27S za 2019 r.    
Sprawozdania Rb-28S za 2019 r.    
Sprawozdania Rb-N za 2019 r.    
Sprawozdania Rb-Z za 2019 r.    
   
Sprawozdania finansowe za 2018 rok:  
Bilans jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018.12.31  
Informacja dodatkowa za 2018 r. z załącznikami  
Sprawozdania Rb-27S za 2018 r.  
Sprawozdania Rb-28S za 2018 r.