Powiatowy Zarząd Dróg w Kole prowadzi utrzymanie letnie i zimowe podlegających ciągów dróg i ulic.

 

Letnie utrzymanie dróg obejmuje:

-            remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,

-            ścinkę poboczy,

-            profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych,

-            uzupełnianie dróg tłuczniowych z profilowaniem i zagęszczaniem,

-            frezowanie pni,

-            koszenie poboczy,

-            ustawianie i naprawy oznakowania pionowego,

-            odnowa oznakowania poziomego,

-            sprzątanie pasów drogowych,

-            oczyszczanie nawierzchni ulic,

-            odnowa rowów,

-            przycinanie koron drzew do wymagań skrajni drogowej,

-            wycinka krzewów.

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje:

-            akcję zimowego utrzymania dróg i ulic,

-            wycinka krzewów.

 

Całoroczne roboty utrzymaniowe obejmują:

-            opróżnianie i utylizację odpadów z koszy ulicznych,

-            patrol dróg.

 

Znaczna część robót utrzymaniowych realizowana jest siłami własnymi w ramach posiadanego sprzętu i pracowników.