Informacje publiczne Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole powstał z dniem 1 stycznia 1999r. na mocy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz.U.poz. 1027 z 1998r.).

 

PZD przejął administrację po:

-         Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów w Koninie w zakresie ulic w miastach: Koło, Kłodawa, Przedecz, Dąbie,

-         Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Poznaniu w zakresie ciągów dróg zamiejskich.

 

Administracji PZD w Kole podlega 462 km ciągów drogowych, w tym:

-         62 km ulic w miastach,

-         400 km dróg zamiejskich.

 

W związku z centralizacją VAT, od 1 stycznia 2017 r. nabywcą towarów, usług i robót jest:

POWIAT KOLSKI

ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

NIP 666-205-96-62

REGON 311620839

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

 

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Kole – uchwała nr XLVIII/242/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.

Zarządzenie nr 1a/2014 z dnia 17.04.2014r. w sprawie zamówień publ. do 30 tys. euro

NIP Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Regon Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Zasady i sposób udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie – Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 15.04.2014r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg – Zarządzenie Zarządu Powiatu z 29.04.1999r. ze zmianą z 21.07.1999r.

Dyrekcja i pracownicy PZD w Kole

 

Adres do korespondencji:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Konto bankowe w: Santander Bank Polska S.A.: 19 1090 1203 0000 0001 0967 1884

 

Godziny urzędowania – dni robocze od poniedziałku do piątku 7:00 do 15:00.

Lokalizacja PZD w Kole:

- mapa orientacyjna 1

- mapa orientacyjna 2

- Mapy Google