Wykaz dróg i ulic powiatowych    
         
  Drogi zamiejskie 400+481    
  Ulice w mieście Kole 35+420    
  Ulice w mieście Kłodawie 9+861    
  Ulice w mieście Dąbiu 7+631    
  Ulice w mieście Przedczu 6+626    
  Razem ulice: 59+538    
  Łączna długość sieci: 460+019    
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Mapa dróg powatowych - PDF 9MB        
 
     
         
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mapa sieci dróg –PDF 400kB  
  Granice obrębów gmin Powiatu Kolskiego A3    
 
  Wyjściowy stan dróg i ulic – rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 maja 1986 roku w sprawie zaliczenia  
  dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: (…) konińskim (…).(Dz. U. Nr 24, poz. 117 z 1986r.)