Zamówienia publiczne PZD 2023 r.
 
Ogłoszenie zamówienia Data ogłoszenia Data otwarcia Wynik postępowania Specyfikacje i odpowiedzi
Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kole na rok 2024 06.12.2023 14.12.2023   SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
 
 
  SWZ z załącznikami
Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole 26.10.2023 10.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ z załącznikami
inf. o wyborze
  dokumentacja
Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole 26.10.2023 10.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ z załącznikami
inf. o wyborze dokumentacja
  2023.11.03 dokumentacja uzup.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Janowice 19.10.2023 03.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ z załącznikami
inf. o wyborze
  dokumentacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie 18.10.2023 02.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ z załącznikami
inf. o wyborze
  dokumentacja
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koło z podziałem na 3 części: Część 1: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek”
Część 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny”
Część 3: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy”
25.09.2023 10.10.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia dokumentacja Mikołajówek
inf. o wyborze dokumentacja Kiełczew Górny
ogł. o wyniku post. SWZ z załącznikami
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym
2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 2 części
21.09.2023 29.09.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia
inf. o wyborze SWZ zip
ogł. o wyniku post.
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie z podziałem na 2 części: Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P
w m.Tarnówka Wiesiołowska i Zalesie, część  2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P w m.Chruścin
21.09.2023 06.10.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia
inf. o wyborze SWZ zip dokumentacja Chruścin
ogł. o wyniku post. SWZ zip
Remont ulicy Toruńskiej w Kole 30.08.2023 14.09.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ_zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post. dokumentacja
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 3 części 30.08.2023 07.09.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ. zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P 29.08.2023 10.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ, załączniki i dokumentacja
2023.09.07 Odwołanie Strabag 
inf. z otwarcia 2023.09.08 Wezwanie do przystąpienia do odwołania
  2023.10.23 Zmiana SWZ i terminu otwarcia
  2023.11.02 Zmiana SWZ i terminu otwarcia
Świadczenie usługi wykonywania nadzoru inwestorskiego w zadaniu "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" 29.08.2023 24.11.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ, załączniki i dokumentacja
inf. z otwarcia 2023.10.25 Zmiana SWZ i terminu otwarcia
  2023.11.02 Zmiana SWZ i terminu otwarcia
Remont drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wiesiołowska 14.08.2023 29.08.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ_zip
inf. o wyborze dokumentacja
ogł. o wyniku post.
Remont ulicy Toruńskiej w Kole 14.08.2023 29.08.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
zaw. o  unieważnieniu SWZ_zip
ogł. o wyniku post. dokumentacja
Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa" z podziałem na 2 części 10.08.2023 25.08.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ_zip
inf. o wyborze 2_dokumentacje
ogł. o wyniku post.  
ogł. o wykonaniu umowy cz1 Bierzwienna Długa - Dzióbin  
ogł. o wykonaniu umowy cz2 Słupeczka  
Zakup i dostawa materiałów - soli drogowej i piasku płukanego 0-2mm - do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023-2024 z podziałem na 2 części 14.07.2023 25.07.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ.zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 11 części 14.07.2023 24.07.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ.zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419 w miejscowości Osiek Mały Kolonia i przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo" z podziałem na dwie części 06.07.2023 21.07.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post. SWZ.zip
ogł. o wykonaniu umowy Osiek Mały Kolonia  
ogł. o wykonaniu umowy  Witowo  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów 31.05.2023 15.06.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze 2023.06.13 Pyt. Odp1
ogł. o wyniku post. 2023.06.13 Pyt. Odp2
Sprzątanie ulic i dróg na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku 18.05.2023 26.05.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Remont - odnowa nawierzchni dróg powiatowych 15.05.2023 30.05.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy  
Remont drogi powiatowej nr 3416P na odcinku Zalesie - Rośle 15.05.2023 30.05.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów 20.04.2023 05.05.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
zaw. o  unieważnieniu SWZ_zip
ogł. o wyniku post.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce 24.03.2023 11.04.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia
inf. o wyborze SWZ_zip
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach 23.03.2023 07.04.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia
inf. o wyborze SWZ_zip
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t 21.03.2023 29.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
SWZ_zip
inf. z otwarcia 2023.03.24 Pyt. Odp.1
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post. 2023.03.24 Pyt. odp.2
ogł. o wykonaniu umowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów 14.03.2023 29.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post. 24.03.2023 Sprost. SWZ
ogł. o wykonaniu umowy
Sprzątanie ulic i dróg na terenie Powiatu Kolskiego w 2023 roku 01.03.2023 09.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ_pyt_odp zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco w roku 2023
z podziałem na 2 części
27.02.2023 14.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
zaw. o  unieważnieniu SWZ zip
ogł. o wyniku post.
Oznakowanie poziome polegające na wykonaniu i odnowieniu oznakowania poziomego na ulicach i drogach powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego
w 2023 roku
23.02.2023 10.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy 
Zakup i dostawa piasku płukanego 0-2mm - do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022-
2023
17.02.2023 27.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
ogł. o wykonaniu umowy
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym
2022/2023 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 7 części
16.02.2023 24.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
Unieważnienie postępowania
ogł. o wyniku post.
Zadanie nr 1–Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco
Zadanie nr 2–Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno
16.02.2023 24.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
     
Plan postępowań na 2023r. Stan na dzień 06.12.2023r. eZamówienia - formularze do komunikacji obywatel.gov.pl
   
Zamówienia publiczne 2022 eZamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych  
Zamówienia publiczne 2021    
Zamówienia publiczne 2020 miniPortal    
Zamówienia publiczne 2019    
Zamówienia publiczne 2018 Wyszukiwarka orzeczeń KIO  
Zamówienia publiczne 2017    
Zamówienia publiczne 2016  
Zamówienia publiczne 2015  
Zamówienia publiczne 2014  
Zamówienia publiczne 2013  
Zamówienia publiczne 2012  
Zamówienia publiczne 2011  
Zamówienia publiczne 2010  
Zamówienia publiczne 2009  
Zamówienia publiczne 2008  
Zamówienia publiczne 2004-2007