Zamówienia publiczne PZD 2023 r.
 
Ogłoszenie zamówienia Data ogłoszenia Data otwarcia Wynik postępowania Specyfikacje i odpowiedzi
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce 24.03.2023 11.04.2023   SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
 
  SWZ_zip
Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach 23.03.2023 07.04.2023   SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
 
  SWZ_zip
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t 21.03.2023 29.03.2023   SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
 
  SWZ_zip
  2023.03.24 Pyt. Odp.1
  2023.03.24 Pyt. odp.2
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów 14.03.2023 29.03.2023   SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
  SWZ zip
  24.03.2023 Sprost. SWZ
Sprzątanie ulic i dróg na terenie Powiatu Kolskiego w 2023 roku 01.03.2023 09.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ_pyt_odp zip
inf. o wyborze
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco w roku 2023
z podziałem na 2 części
27.02.2023 14.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
zaw. o  unieważnieniu SWZ zip
ogł. o wyniku post.
Oznakowanie poziome polegające na wykonaniu i odnowieniu oznakowania poziomego na ulicach i drogach powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego
w 2023 roku
23.02.2023 10.03.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
Zakup i dostawa piasku płukanego 0-2mm - do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022-
2023
17.02.2023 27.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym
2022/2023 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 7 części
16.02.2023 24.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
Unieważnienie postępowania
ogł. o wyniku post.
Zadanie nr 1–Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco
Zadanie nr 2–Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno
16.02.2023 24.02.2023 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ i załączniki
e-Zamówienia po zalogowaniu
inf. z otwarcia SWZ zip
inf. o wyborze
ogł. o wyniku post.
     
Plan postępowań na 2023r. Stan na dzień 15.02.2023r. eZamówienia - formularze do komunikacji obywatel.gov.pl
   
Zamówienia publiczne 2022 eZamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych  
Zamówienia publiczne 2021    
Zamówienia publiczne 2020 miniPortal    
Zamówienia publiczne 2019    
Zamówienia publiczne 2018 Wyszukiwarka orzeczeń KIO  
Zamówienia publiczne 2017    
Zamówienia publiczne 2016  
Zamówienia publiczne 2015  
Zamówienia publiczne 2014  
Zamówienia publiczne 2013  
Zamówienia publiczne 2012  
Zamówienia publiczne 2011  
Zamówienia publiczne 2010  
Zamówienia publiczne 2009  
Zamówienia publiczne 2008  
Zamówienia publiczne 2004-2007