Zamówienia publiczne PZD 2022 r.
 
Ogłoszenie zamówienia Data ogłoszenia Data otwarcia Wynik postępowania Specyfikacje i odpowiedzi
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin- Łubianka 20.09.2022 05.10.2022   SWZ
miniPortal ID: 447f894a-7a0e-4ad4-a3d4-74562bf2dc92   Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni    
Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie 16.09.2022 03.10.2022   SWZ
miniPortal ID: 85894553-f439-4a3d-ac77-d75f708da3b4   Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni    
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo 08.09.2022 23.09.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: d47dcb0e-0107-4bcc-b038-e3bc27f146ae inf. z otwarcia Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni    
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 4 części 26.08.2022 05.09.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 97377714-592f-4cc8-b0c0-4b0d7d8fafdb inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
    Ogł. o wyniku  
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dąbie 25.08.2022 09.09.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 508212d8-067e-4e8a-8e4a-31b8d4525746 inf. z otwarcia Dokumentacje
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t 19.08.2022 29.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: c637f9a7-ceab-433f-96db-4586f924936b inf. z otwarcia 2022.08.26 Pyt. I dp.
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku Zał. 6 proj. umowa
Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,499 t 05.08.2022 16.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: ffc80073-a709-40a2-9d5b-7f9d14df2be1 inf. z otwarcia 2022.08.10 Pyt. I odp
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku 2022.08.10 SWZ zmiana
Remonty bieżące dróg powiatowych w gminie Kłodawa
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Górki
03.08.2022 18.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 60e1bb07-8d9f-4f69-839b-10c71ff8f748 inf. z otwarcia Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Remont drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny- Leszcze 18.07.2022 02.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 3110b7b3-7798-4b80-a4f1-d567858d50b3 inf. z otwarcia Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku  
Zakup i dostawa materiałów - soli drogowej i piasku płukanego 0-2mm - do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023 z podziałem na 2 części 15.07.2022 25.07.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: aef1f158-ff90-4c7e-bdd6-8ef9dabf2fdd inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
    Ogł. o wyniku  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew (3) 14.07.2022 04.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 616b892d-d460-4198-acc2-1d045d869e48 inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 11 części 11.07.2022 20.07.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortalID: b21021bd-a9da-4f8b-9e2a-cdb36a007bec inf. z otwarcia 2022.07.13 Pyt. I odp.
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie 14.06.2022 29.06.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: bd6af18b-c6df-4742-b3d1-d69858344ca7 inf. z otwarcia Dokumentacja
inf. o wyborze  
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku  
   
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy Przedecz - z podziałem na 2 części 03.06.2022 20.06.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
Dokumentacja Katarzyna - Zalesie
inf. z otwarcia Dokumentacja Dziwie-Nowa Wieś Wielka
miniPortal ID:1dabe811-8f24-4462-b9fb-1495de701051 inf. o wyborze 2022.06.09 Ogł zmiana
Ogł. o wyniku 2022.06.09 SWZ zmiana
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wykonaniu umowy cz.1 2022.06.09 Dok. zmiana
Ogł. o wykonaniu umowy cz.2  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P na terenie gminy Koło z podziałem na 2 części 01.06.2022 17.06.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 325822a2-8180-4aed-9322-d50c4accdb7c inf. z otwarcia Dokumentacja Mikołajówek
inf. z otwarcia sprostowanie 20.06.2022 Dokumentacja Czołowo Kolonia
miniPortal  link bezpośrefni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
    Ogł. o wykonaniu umowy cz.1 Mikołajówek  
    Ogł. o wykonaniu umowy cz.2 Czołowo Kolonia  
Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie 27.05.2022 13.06.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID:303c6c9c-dc78-43b2-ab22-5a49a167bbf7 inf. z otwarcia Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku  
Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle- Lubiny 29.04.2022 16.05.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: c9d3d3f3-efb6-486b-9431-12b03398c4ae inf. z otwarcia Dokumentacja
inf. o wyborze  
minPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku  
Ogł. o wykonaniu
umowy
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie 26.04.2022 11.05.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 0bda0c46-66b6-4fd6-befa-4c6973570bb2 Dokumentacja cz.1
miniPortal link bezpośredni inf. z otwarcia Dokumentacja cz.1
inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku Oznakowanie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Przedecz 26.04.2022 11.05.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 4b487336-ba97-4041-902a-a8789682bd79 inf. z otwarcia Dokumentacja
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny- Grodna 21.04.2022 06.05.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
Dokumentacja
28.04.2022 Pyt. i odp. 1
miniPortal ID: 3027d160-4422-40ce-8067-c747f46b40f1 inf. z otwarcia Zał. 8 Umowa proj.
inf. o wyborze 28.04.2022 Pyt. i odp. 2
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku Zał. 8 Umowa proj.
Ogł. o wykon. umowy  
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia 20.04.2022 05.05.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
Dokumentacja
miniPortal ID: 644be4bd-ccae-40a8-97ff-96abf04a3a6e 28.04.2022 Pyt. i odp.1
inf. z otwarcia Zał. 8 Umowa proj.
inf. o wyborze 28.04.2022 Pyt. i odp.2
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku Zał. 8 Umowa proj.
Ogł. o wykonaniu
umowy
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew 13.04.2022 28.04.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ + PFU
miniPortal ID: b6811c16-7a59-433b-a929-f394cc0360eb inf. z otwarcia 19.04.2022 Pyt. I odp.
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wyniku 19.04.2022 PFU
Remonty bieżące dróg powiatowych w Gminie Kłodawa -etap 1- z podziałem na 2 części 13.03.2022 29.04.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
Bierzwienna-Dzióbin_dok
Luboniek-LipieG._dok
miniPortal ID: aaf81605-229c-4827-854c-e04d019a3ece inf. z otwarcia 21.04.2022 Pyt. i odp.1
inf. o wyborze STWiOR
Ogł. o wyniku 21.04.2022 Pyt i odp2
miniPortal link bezpośredni Ogł. o wykonaniu umowy cz.1 Bierzwienna Zał. 8 Umowa proj.
Ogł. o wykonaniu umowy cz.2 Luboniek 28.04.2022 Pyt. i odp.3
Zał. 8 Umowa proj.
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco w 2022 roku z podziałem na 2 części 29.03.2022 13.04.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 73c0bcff-8850-4cf9-93f2-ed640398adaf inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
ogł. o wykonaniu umowy cz. 1  
ogł. o wykonaniu umowy cz. 2  
Sprzątanie ulic i dróg na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku 16.03.2022 24.03.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 4188379d-e06a-434c-b878-f69c5862a88b inf. z otwarcia 18.03.2022 Pyt. i odp.
miniPortal link bezpośredni inf. o wyborze  
Ogł. o wyniku  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew 15.03.2022 30.03.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ + PFU
miniPortal ID: 40a3d08f-6d96-4cae-a727-0e8cef63be75 inf. z otwarcia 28.03.2022r. Pyt. I odp
miniPortal link bezpośredni Unieważnienie postęp.  
Ogł. o wyniku  
Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno- asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 08.03.2022 16.08.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 195a30c1-1b96-49e3-8a68-6459151bb649 inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni Unieważnienie postęp.  
Ogł. o wyniku  
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco w 2022 roku z podziałem na 2 części
16.02.2022 02.03.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID: 81826dc3-8d10-4704-8702-872163033476 inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni Unieważnienie postęp.  
Ogł. o wyniku  
ZAD. NR 1 – Zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco
ZAD. NR 2 – Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno
02.02.2022 10.02.2022 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniPortal ID:92cd84ca-f31c-4151-949d-ce285d574372 inf. z otwarcia  
miniPortal link bezpośredni Unieważnienie postęp.  
Ogł. o wyniku  
     
Plan postępowań na 2022r. Stan na dzień 08.09.2022r. eZamówienia - formularze do komunikacji obywatel.gov.pl
   
Zamówienia publiczne 2021 eZamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych  
Zamówienia publiczne 2020    
Zamówienia publiczne 2019 miniPortal  
Zamówienia publiczne 2018    
Zamówienia publiczne 2017 Wyszukiwarka orzeczeń KIO  
Zamówienia publiczne 2016  
Zamówienia publiczne 2015  
Zamówienia publiczne 2014  
Zamówienia publiczne 2013  
Zamówienia publiczne 2012  
Zamówienia publiczne 2011  
Zamówienia publiczne 2010  
Zamówienia publiczne 2009  
Zamówienia publiczne 2008  
Zamówienia publiczne 2004-2007