Zamówienia publiczne PZD 2021 r.
 
Ogłoszenie zamówienia Data ogłoszenia Data otwarcia Wynik postępowania Specyfikacje i odpowiedzi
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 9 części 21.09.2021 29.09.2021   SWZ
miniportal Id: f939a04e-81c7-41c4-a8aa-2b3a901011a3    
miniportal link bezpośredni    
Zakup i dostawa materiałów - soli drogowej i piasku płukanego 0-2 mm- do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021- 2022 z podziałem na 2 części 06.09.2021 14.09.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportalId: 988c0ab3-2e1e-4598-b025-e0ad3d982310 inf. z otwarcia  
  Sprostowanie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
miniportal link bezpośredni    
Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego Etap II 24.08.2021 08.09.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 9c04c45a-2cd8-4b6f-9434-a2ecb020e53c inf.z otwarcia lokalizacja
miniportal link bezpośredni   30.08.2021 Pyt. I odp.
  30.08.2021 Proj. umowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze -odcinek długości 0,990km 24.08.2021 08.09.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: a13b468d-daae-490a-825f-65ffa913eec8 inf. z otwarcia dokumentacja
minipotral link bezpośredni   30.08.2021 Pyt. I odp.
  30.08.2021 Proj. umowy
Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego 19.08.2021 03.09.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 69f11e85-2c51-458a-945b-fd2d645e5cf8 inf. z otwarcia 27.08.2021 Pyt. i odp.
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze 27.08.2021 Proj. umowy
ogł. o wyniku post.  
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 20 części 13.08.2021 24.08.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 6c1c2ed1-8512-40a1-9587-7064a14b8ab6 inf. z otwarcia  
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P Ruszków Drugi - Police Średnie 06.07.2021 21.07.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 2a19fdc9-f200-4641-9f0d-e85383e801b8 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa odcinka drogi Powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów - długość odcinka 2,197 km 05.07.2021 20.07.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
dokumentacja
miniportal Id: aa364713-6a5b-4628-8b65-85e75cc82d46 07.07.2021 Pyt. i odp.
inf. z otwarcia 07.07.2021 zał3 koszt.ofertowy
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze 16.07.2021 Pyt. i odp.
ogł. o wyniku post. 16.07.2021 Umowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - Etap I - długość odcinka 3,35 km 01.07.2021 16.07.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
dokumentacja
13.07.2021 Pyt. i odp.
miniportal Id: 1dad55e3-ddf2-4383-9850-22f0b1316ee2 inf. z otwarcia 14.07.2021 Pyt. I odp.
inf. o wyborze 14.07.2021 Doświetlenie
miniportal link bezpośredni ogł. o wyniku post. 14.07.2021 Kosztorys ofertowy
  14.07.2021 Geotechnika
  14.07.2021 Pyt. i odp.2
Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna 28.06.2021 13.07.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: ec4133b2-f348-4872-88e0-94d4c5151e3a inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek 25.06.2021 12.07.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: c4d8c26d-4279-4d58-ae00-487c5a5f3e12 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów 31.05.2021 15.06.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 1a284a38-518a-423c-8688-25e9e44dd552 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze 01.06.2021 Zał1 Oferta
ogł. o wyniku post. 10.06.2021 Zał1 Oferta
Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych 20.05.2021 04.06.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id: 2a469254-1148-4ed4-b8f4-6bdce0c72640 inf. z otwarcia  
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach 14.05.2021 31.05.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id. postępowania: 0772b081-7b91-4383-a5cb-20c483557df8 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa ulicy PCK w Kole 12.05.2021 27.05.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id. postępowania: 255664bd-b8f3-4e8a-83a3-adccc5b3eaf3 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze  
ogł. o wyniku post.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków - odcinek długości 0,48 km 01.04.2021 16.04.2021 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia SWZ
miniportal Id. postępowania: 8bfcaa81-48a2-4131-8695-d9050a89ad68 inf. z otwarcia dokumentacja
miniportal link bezpośredni inf. o wyborze 12.04.2021 Pyt. i odp.
  ogł. o wyniku post.  
Zadanie nr 1 – zakup i dostawa w miejsce wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco
Zadanie nr 2 – zakup i dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
31.12.2020 25.01.2021 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco w 2021 roku z podziałem na 2 części 31.12.2020 22.01.2021 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka w 2021r. 30.12.2020 18.01.2021 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa chodników wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie w 2021r. 30.12.2020 15.01.2021 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam.  
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec 30.12.2020 18.01.2021 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
     
Plan postępowań na 2021r. Stan na dzień 06.07.2021r. eZamówienia - formularze do komunikacji obywatel.gov.pl
 
Zamówienia publiczne 2020 eZamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych  
Zamówienia publiczne 2019  
Zamówienia publiczne 2018 miniPortal  
Zamówienia publiczne 2017  
Zamówienia publiczne 2016  
Zamówienia publiczne 2015  
Zamówienia publiczne 2014  
Zamówienia publiczne 2013  
Zamówienia publiczne 2012  
Zamówienia publiczne 2011  
Zamówienia publiczne 2010  
Zamówienia publiczne 2009  
Zamówienia publiczne 2008  
Zamówienia publiczne 2004-2007    
   
Wyszukiwarka orzeczeń KIO