Zamówienia publiczne PZD 2020 r.
 
Ogłoszenie zamówienia Data ogłoszenia Data otwarcia Wynik postępowania Specyfikacje i odpowiedzi
Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska 21.10.2020 05.11.2020   siwz
  dokumentacja
   
Przebudowa ulicy Poległych w Kole 13.10.2020 28.10.2020 inf. z otwarcia siwz
  dokumentacja
   
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów 7.10.2020 22.10.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
   
Przebudowa drogi powiatowej nr 3419 P Budzisław Stary - Luboniek 06.10.2020 21.10.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
  kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice 30.09.2020 15.10.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam.  
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” 25.09.2020 07.10.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze opz z załącznikami
  2020.10.01 pyt. i odp
  2020.10.02 pyt. i odp.
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie powiatu kolskiego z podziałem na 4 części 21.09.2020 29.09.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo 11.9.2020 28.9.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam.  
Zakup i dostawa materiałów (soli drogowej i piasku płukanego 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020-2021 z podziałem na 2 części 1.9.2020 9.9.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 20 części 29.7.2020 18.8.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa chodnika na ulicy Warszwskej w Kłodawie 16.7.2020 31.7.2020 inf. z otwarcia siwz
inf. z otwarcia - korekta dokumentacja
zaw. o wyborze  
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa dróg powiatowych: część I -nr 3518P ulica Kuleszy, część II - nr 3521P ulicy Księdza Ornastowskiego w Przedczu 10.6.2020 25.6.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
  sst
ogł. o udz. zam. 2020.06.22 wyjasnienia treści siwz
Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny 5.6.2020 22.6.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam. 2020.06.12 Pyt. i odp.
Remont drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa 4.6.2020 19.6.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy na odcinku o długości 0,228 km 15.5.2020 1.6.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam. 2020.05.22 Pyt. i odp.
Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce 14.5.2020 29.5.2020 inf. z otwarcia siwz
Dok. drogowa
zaw. o wyborze Dok. el. kd. tel.
ogł. o udz. zam. Dok. hydr. geot. sst
Dok. inw. zieleni
Dok. org. ruchu
2020.05.20 Pyt.odp.1
2020.05.26 Pyt.odp.2
2020.05.27 Pyt.odp.3
2020.05.27 Pyt.odp.4
2020.05.27 Pyt.odp.5
Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu 11.5.2020 26.5.2020 inf. z otwarcia siwz
dokumentacja + ST
zaw. o wyborze 2020.05.15 Pyt. i odp.
ogł. o udz. zam. 2020.05.20 Pyt. i odp.
  2020.05.20 umowa pr.
  2020.05.21 Pyt. i odp. + szcz.poł.naw.+ kosztorys ofertowy + pozw. na budowę
  2020.05.25 Pyt. i odp.
Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła 24.4.2020 11.5.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka na odcinku o długości 0,926 km 22.4.2020 7.5.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze dokumentacja
ogł. o udz. zam. 2020.04.30 Pyt. i odp.
  SST
Sprzątanie ulic i dróg na terenie powiatu kolskiego w 2020 roku 2.3.2020 10.3.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze formularz oferty zmiana
zaw. o wyborze 2
ogł. o udz. zam.
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco w 2020 roku z podziałem na 2 części 6.2.2020 21.2.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze kosztorys ofertowy
ogł. o udz. zam.  
Zakup i dostawa wraz rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco i zimno 16.1.2020 23.1.2020 inf. z otwarcia siwz
zaw. o wyborze 2020.01.20 Pyt. i odp.
ogł. o udz. zam.  
     
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.  
Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach w 2019r.  
 
Zamówienia publiczne 2019  
Zamówienia publiczne 2018  
Zamówienia publiczne 2017  
Zamówienia publiczne 2016  
Zamówienia publiczne 2015  
Zamówienia publiczne 2014  
Zamówienia publiczne 2013  
Zamówienia publiczne 2012  
Zamówienia publiczne 2011  
Zamówienia publiczne 2010  
Zamówienia publiczne 2009  
Zamówienia publiczne 2008  
Zamówienia publiczne 2004-2007    
   
Wyszukiwarka orzeczeń KIO  
   
Od 01.01.2020r. kurs 1 euro = 4,2693 Pln